Rytuały Magii Rosyjskiej

Koszt: 750-1400

O rosyjskiej czarnej magii:

Tradycja rosyjskiej czarnej magii jest przede wszystkim systemem czarownictwa, ale również złożonym kultem religijnym oddającym cześć Siłom Nieczystym. Magowie bardzo uważnie analizują wszystkie siły, z którymi wchodzą w interakcje. Świadomie kierują się przekonaniem, że wiedza generuje moc. Mówiąc innymi słowy: według nich wiedza pozwala właściwie ukierunkować tę siłę i osiągnąć zamierzone cele, które służą ich rozwojowi osobistemu.

„Czarna magia” i „czarnoksięstwo” to bardzo szerokie pojęcia. Każdy związany z nimi system magiczny (a jest ich wiele) opiera się na sile i wszechmocy mrocznych bogów, a więc na mrocznej ścieżce prowadzącej do duchowej ewolucji. W tradycji słowiańskiej do czarnej magii wiedzie tak zwana ścieżka lewej ręki. Rosyjska magia jest niczym innym jak przeciwieństwem prawosławia – podobnie jak zachodnia magia ceremonialna jest przeciwieństwem katolicyzmu. Choć kocham tradycję rosyjskiej czarnej magii samą w sobie, dostrzegam jej zależność wobec chrześcijaństwa. W ostatnim tysiącleciu ludzie w Rosji mogli być wyłącznie chrześcijanami, więc w końcu stworzono alternatywę. W akcie jawnej rebelii społeczeństwo zaczęło oddawać cześć szatanowi, a nie Bogu, przez co stworzyło podstawy do powstania rosyjskiej czarnej magii.

Adepci rosyjskiej czarnej magii przywołują rozmaite demony po imieniu i czytają psalmy, by osiągnąć różne cele. Tak naprawdę wszystkie tradycyjne systemy (począwszy od pogaństwa w dawnej Rusi i na haitańskim wudu skończywszy), nie opierają się wyłącznie na folklorystycznych rytuałach magicznych. Częścią tych systemów zawsze były również doktryny religijne i święte wierzenia, między innymi wiara w dywinację, magię i przywoływanie duchów. W religiach abrahamowych zredukowano rolę drugiego z tych elementów i przyznano pierwszeństwo religijnym dogmatom. Wiele sekt rozwija się według tego samego wzorca. Herezja kładzie nacisk na czary i samodzielne działania duchowe związane na przykład z rozwiązywaniem prywatnych problemów albo zaspokajaniem prywatnych potrzeb.

Magowie pracują w lasach, na rozdrożach, na bagnach albo na brzegach rzek i posługują się ogniem. Widać wyraźne różnice pomiędzy rytuałami czarnomagicznymi a rytuałami satanistycznymi. Wszystkie te ceremonie odbywają się w mrocznych miejscach, których ludzie na ogół nie mają ochoty odwiedzać – na przykład na cmentarzach, przy starych drogach, na moczarach, w lasach lub opustoszałych wioskach. Rosyjscy czarni magowie zazwyczaj nie są zainteresowani nadmiernym filozofowaniem ani szokującym i ostentacyjnym okazywaniem niechęci wobec chrześcijaństwa. Z reguły nie ubierają się też całkowicie na czarno, nie noszą efekciarskich akcesoriów i nie inicjują sporów, które mogłyby przyciągnąć uwagę Kościoła prawosławnego.

Czarni magowie i magiczni rzemieślnicy komunikują się z demonami, które są pierwotnymi ciemnymi bóstwami i mają zdolność niszczenia i wywoływania chaosu. Panteon rosyjskiej czarnej magii składa się z różnych legionów demonów. W każdym legionie znajduje się starszy demon nazywany czarnym księciem. Ma swoich demonicznych asystentów, a każdy z nich również ma swoich demonicznych asystentów – i tak dalej w dół hierarchii. Mag koniecznie musi mieć pomocnika nazywanego niższym duchem, który nie jest spokojną duszą, lecz diabłem lub demonem. Koncepcja asystenta pojawia się w praktykach czarnoksięskich z różnych tradycji. Czarownik wudu – czyli bokor – może złowić duszę zmarłej osoby do pojemnika nazywanego govi. Ta osoba będzie mu służyć tak długo, jak długo będzie tego chciał.

Rytuały magii cmentarnej rosyjskiej, które wykonuje:

-Zaklęcia miłosne podczas pogrzebu zsyłające na ofiarę pożądanie, tęsknotę miłość. 

-Seksualne wiązanie podczas rytuału na cmentarzu.

-Zaklęcia rozbijające związek

-Klątwa zsyłająca nieszczęście

-Klątwa z użyciem rzeczy osobistych wroga

-Klątwa zsyłająca poważną chorobę a w następstwie śmierć

-Klątwa Śmierci

-Klątwa Zsyłająca uzależnienie od alkoholu 

-Klątwa z użyciem trumny

-Transfer na kogoś innego poważnej choroby 

-Rytuał Bogactwa

-Zabezpieczenie wszystkich dróg i ścieżek życia.

Każdy rytuał jest wyceniany indywidualnie w zależności od przypadku, ale mieści się w zakresie podanym u góry strony.