Rozkład Krzyż Celtycki u Sławka

Koszt: 150

Krzyż Celtycki jest jednym z najbardziej popularnych i rozpowszechnionych rozkładów na całym świecie. Jest to rozkład dosyć obszerny, dzięki czemu doskonale ukazuje całą sytuację oraz dostarcza wielu informacji na raz. Wiele wróżek korzysta z tego schematu stawiając karty klientom. Jak czytać karty w rozkładzie "krzyż celtycki"? Karta symbolizuje nasz problem lub sytuację, w której się znajdujemy. Karta symbolizuje wpływy z zewnątrz, osoby lub czynniki zaangażowane w główny problem. Karta symbolizuje powód dlaczego znaleźliśmy się w danej sytuacji, podświadome pragnienia, wierzenia lub wartości. Karta symbolizuje przeszłość, która miała wpływ na naszą obecną teraźniejszość. Karta symbolizuje główną osobę, której dotyczy rozkład, zazwyczaj “Nas Samych” oraz uświadomione pragnienia, cele i oczekiwania związane z daną sytuacją. Karta symbolizuje najbliższą przyszłość. Karta symbolizuje podejście do problemu, stanowisko, rolę lub punkt widzenia jaki osoba przyjmuje w związku z daną sytuacją. Karta symbolizuje postawę naszego otoczenia, czyli jakie podejście do sytuacji oraz zdanie mają osoby z zewnątrz. Karta symbolizuje obawy lub nadzieje osoby w związku z daną sytuacją. Karta wskazuje na możliwy rezultat rozwiązania danej sytuacji lub problemu.