Rozkład 12 domów u Sławka

Koszt: 150

Rozkład 12 domów jest najbardziej popularnym i obszernym rozkładem. Wymaga on więcej czasu i lepszej znajomości kart. Jednakże wiele informacji można z niego wyczytać. Służy on do pełnej analizy danej osoby - od osobowości po karierę i relacje. Każda karta odpowiada jednemu z domów. Karta określa daną osobę - charakter, osobowość. Karta określa wartości materialne - co posiadamy, jak pracujemy. Karta określa sposób komunikacji, najbliższe otoczenie i zainteresowania. Karta określa rodzinę - jaką posiadamy i jaką chcemy tworzyć. Karta określa kreatywność, twórczość oraz miłość i związki. Karta określa sposób w jaki radzimy sobie z życiem codziennym, obowiązkami oraz choroby i zdrowie. Karta określa wszystkie umowy, układy w tym związki małżeńskie i wrogowie. Karta określa stosunek do życia, do okultyzmu. Mówi o stosunku i przeżyciach związanych ze śmiercią. Karta określa filozofię życia, podejście do religii. Karta określa karierę, status i pracę. Karta określa towarzystwo jakim się otaczamy, jak spędzamy czas wolny oraz określa cele w życiu. Karta określa podświadomość - nasze lęki i ograniczenia. Karty 1, 5, 9 dotyczą bezpośrednio "JA". Karty 2, 6, 10 dotyczą pracy, pieniędzy i zdrowia. Karty 3, 7, 11 dotyczą komunikacji, relacji, planów i marzeń. Karty 4, 8, 12 dotyczą emocji, uczuć, oraz nieświadomości