Nauki

Lekcja trwająca jedną godzinę. Zakres nauki oraz tematy lekcji są uzgadniane indywidualnie z każdym klientem.

Koszt: 100 zł / godzinę